Gaming gjør oss mer sosiale

For de som gamer, er det vanlig å møte fordommen om at det å game ikke er særlig sosialt. Men denne kritikken kommer stort sett fra de som ikke gamer selv, eller vet hvilket sosialt fellesskap som kan dannes når man har gaming som hobby eller interesse. Det er nemlig langt fra så asosialt å drive med som det folk flest tror (før de selv prøver det). Faktisk er det en god måte å skape fellesskap på – kanskje særlig hvis man er blant de som er mer sjenerte eller introverte.

Det er helt vanlig å tro at det å game eller spille online casino spill på sider som https://www.mrgreen.com/no/ er en asosial aktivitet, men det behøver det faktisk ikke å være i det hele tatt. For selv om man kanskje sitter alene rent fysisk når man gjør det, er det nesten mer vanlig å spille sammen med andre, virtuelt, enn det er å spille alene. For enten man velger å game, eller å spille casino spill, har man muligheten til å velge å spille sammen med andre – gjennom for eksempel live poker eller gjennom andre spill der man spiller mange sammen.

Særlig barn og ungdom tar i dag del i digitale fellesskaper rundt spill, men det er også flere og flere voksne som også gjør dette. Og dette gjelder ikke bare gaming, men også ting som for eksempel det å spille live på en online casino. Dette er noe mange liker, og kanskje særlig i Norge der det ikke er lov med steder der man spiller pengespill, så er det en av de få mulighetene man har til å spille sammen med andre – med mindre man drar til utlandet for eksempel. For eksempel hos steder som Mr. Green.

Vær mer sosial på nett

Det er mange som isolerer seg og bruker mer tid på sosiale medier til å koble av, enn det de kanskje gjør til å være sammen med folk. Og det er ikke så bra. Men det er mulig å være mer sosial på nett når man spiller også, og dette kan gjøre at man både får en mye bedre opplevelse, og ikke minst at man bare har det mer gøy – fordi man får tilfredsstilt både behovet for å spille og behovet for å gjøre noe sosialt samtidig.

Det er mange som velger å spille sammen med andre, og det er noe av grunnen til at holdningene rundt det å spille og game er i gang med å endre seg. Det er nemlig rik mulighet for å spille uten å isolere seg, så den fordommen mange har om at det å spille eller game ikke er bra fordi det resulterer i at man bare isolerer seg i stedet for å være sosial, er ikke lenger sant nødvendigvis. Likevel er dette noe man aktivt kan velge til eller fra, sånn at man får dekket de behovene man har – enten man liker best å spille sammen med andre, eller man liker best å spille alene.